SKS Kalite Yönetimi
14 Nisan 2022

Kalite Yönetim Birimi


1. Başhekim - Dt. Bahri DİNGİL
2. İdari ve Mali İşler Müdürü - Mehmet BAŞAR
3. Kalite Yönetim Direktörü - Şahide ATABEY
4. Kalite Birim Çalışanı - Hamide CİN

Kalite Yönetim Birimi Çalışmaları

1. SKS, ADSM çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamalıdır.
2. Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmelidir.
3. Öz değerlendirmeleri yönetmelidir.
4. İstenmeyen Olay Bildirim Sistemine ilişkin süreçleri yönetmelidir.
5. Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetmelidir.
6. Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geribildirimlerinin alınması gibi) yönetmelidir.
7. SKS ADSM çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlamalıdır.
8. Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetmelidir.
9. SKS ADSM çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmalıdır.

Kalite Politikamız

1. Akhisar Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi olarak hasta ve çalışan memnuniyetinin, üst düzeyde sağlanması,
2. Hizmet kalitesinin sürekli iyileştirilmesi,
3. Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin, toplumun tüm fertlerine ulaşmasını sağlamak,
4. Hasta ve çalışan güvenliğinin çağdaş düzeye yükseltilmesi, temel politikamızdır.

 

Bu doğrultuda, kalite yönetim sisteminin kurum bünyesinde anlaşılması, sürdürülmesi ve hedeflenen iyileştirmelerin gerçekleştirilmesi için gereken kaynaklar sağlanmakta, eğitimler yolu ile çalışanların sürekli gelişimine yardımcı olunmaktadır.