Kurumsal

Vizyon, Misyon

KALİTE POLİTİKAMIZ

Temel değerlerimizden ve tıbbi etik kurallardan ödün vermeden bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek hasta ve çalışan odaklı, sürekli gelişen bir sağlık hizmeti sunmaktır.


VİZYONUMUZ

Sağlık hizmeti sunumunda;
Hasta ve çalışan haklarına saygılı, bilimsel ve etik değerlere bağlı, iletişime açık, memnuniyeti sürekli hale getirmeyi, nitelikli sağlık hizmeti sunumu sağlamayı ilke edinerek, ekibi ve alt yapısı ile bölgemizde örnek bir sağlık kurumu olmaktır.


MİSYONUMUZ

Sağlık hizmetine ihtiyacı olan her bireyin hak ettiği nitelikli, çağdaş ve bilimsel sağlık hizmetini, deneyimli ekibimiz ve güncel teknolojik donanımımız ile sunmaktır.


DEĞERLERİMİZ


İletişim
• Bizden hizmet alanların deneyimlerine önem vermek, öneri sistemlerimize etkin olarak katılmalarını sağlamak,
• Çalışanlarımızla birlikte oluşturduğumuz güven ortamında görüş ve önerileri değerlendirmek,


Güven
• Bilgi ve deneyimlerimizden yararlanarak, sunmuş olduğumuz sağlık hizmetinde güven duyulan bir sağlık kurumu olmak,


Bilgi
Tıp hizmetlerinde bilginin önemli olduğu bilinci içinde,
En iyi şekilde nasıl hizmet vereceğimizi bilgi ışığında öğrenmek,
• Edindiğimiz bilgiler doğrultusunda hizmet vermek,


Sorumluluk
• Görev bilinci içinde sorumluluklarımızın farkında olmak,
• Tıbbi etik ve insani değerlere sahip çıkmak,


Duyarlılık 
• Topluma ve çevre bilincine karşı duyarlı bireyler olmak,


Vefa
• Hastanemizde geçmişte hizmet veren büyüklerimize,
• Geçmişten bu güne dek bize her zaman güvenen hastalarımıza olan vefa borcumuzun farkında olmak,


Dayanışma
• Başarımızın temelinde çalışanlarımızın olduğuna inanmak,Paylaşım
• Ben değil, biz yaklaşımı ile hareket etmek, iyi ve kötü günde bir arada olmak,


Bütüncül Yaklaşım
• Her insan değerlidir inancı içinde,
• Her koşulda hizmet vermek, her insana eşit koşulda sağlık hizmeti sunmak bilinci ile toplumun her ferdine kaliteli sağlık hizmeti sunmak,


Şeffaflık, Dürüstlük
• Kurumuz kayıtlarında yer alan bilgilerin, ilgili kişiler tarafından izlenebilirliğini sağlamak,
• Doğruluğunu bozmadan tarafsız olarak paylaşmak ve korumak,


Toplam Kalite Yönetimi
• Kaliteyi bütüncül yaklaşımla yönetmek ve hep birlikte, her an kaliteli hizmet sunmak,


Farkımız
• Köklü geçmişimiz,
• Pozitif değişim anlayışımız,
• Kararlığımız,
• İlkelere bağlığımız,
• Yeniliklere açık olmamız,
• Öğrenmeye açık, yüksek sorumluluk bilincine sahip, dinamik kadromuzla başarılı sonuçlara ulaşma yeteneğimizdir.

28 Mart 2022