T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Akhisar Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Akhisar Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Amaç ve Hedefler

Güncelleme Tarihi: 24/08/2020

  1. AMAÇ: Hastane misyon,vizyon ,değerleri paralelinde toplumsal ihtiyaçları ,fiziksel özellikleri ve

   mali kriterleri göz önüne alarak kurum amaç ve hedefleri belirlenmelidir.

  2. KAPSAM : Akhisar Ağız ve Diş sağlığı Merkezi tüm birimleri
  3. KISALTMALAR
  4. TANIMLAR
  5. SORUMLULAR: Akhisar Ağız ve Diş sağlığı Merkezi  tüm birimleri
  6. FAALİYET AKIŞI:

  6.1.KURUMSAL AMAÇ VE HEDEFLER

  AMAÇ-1:İNSANLARA UYGUN, ETKİLİ,ERİŞEBİLİR,GÜVENİLİR VE ETKİN SAĞLIK HİZMETİ SUNMAK

  HEDEF-Sağlık hizmet kalitesi ve güvenliğini sağlamak

  AMAÇ-2:KORUYUCU TEDAVİYİ ÖN PLANDA TUTARAK ,AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI SORUNLARINI BİLİMSEL VE ETİK KURALLARA  UYGUN OLARARK YERİNE GETİRMEK

  HEDEF-Koruyucu diş hekimliğini benimsetmek ve uygulamak

  HEDEF-Kurum içi ve kurum dışı mesleki eğitim ve kurum faaliyetlerini içeren eğitim vermek ve geliştirmek,

        AMAÇ-3:  KALİTE STANDARTLARINA UYGUN ÇALIŞMA ORTAMINI SAĞLAMAK,KURUMSALLAŞMAYI VE PROFESYONELLEŞMEYİ SAĞLAMAK

        HEDEF-Sağlık altyapısının ve teknolojilerinin kapasitesini ,kalitesini arttırmak ve sürdürebilirliğini sağlamak ,

        AMAÇ-4:TEMEL SAĞLIK HUKUKU ÇERÇEVESİNDE  HASTA VE ÇALIŞAN MEMNUNİYETLERİNİ  EN ÜST DÜZEYDE TUTMAK

        HEDEF-Sağlık hizmeti sunumunda duyulan memnuniyeti arttırmak,

       AMAÇ-5:HİZMET KALİTESİNİ ARTTIRMAK,

      HEDEF-Bedensel zihinsel ve sosyal şartları sebebiyle tedaviye ihtiyacı olan hastalarımızın genel anestezi altında tedavilerinin yapılması,

      HEDEF:Yaşlı ve evde bakıma ihtiyacı olan hastalarımızaulaşmak.